מהדרין מן המהדרין – מפרט הלכתי

תפילין כשרות למהדרין מן המהדרין - מפרט הלכתי

נועדו למבקשים להתחסד עם קונם ולהתהדר לפניו בתפילין מהודרות ביותר

מפרטי התפילין נקבעו על פי הנחיות הרה''ג דוב ליאור שליט''א

נשמח לעמוד לרשותכם, להסביר, ולספק כל מידע בעניין

פרשיות

 

 

כתב על פי מנהגי אשכנז / ספרד; פרשיות כשרות לכתחילה ע''פ פסקי המשנה ברורה / מנהגי הספרדים; כתב נאה ומהודר; ללא מחיקות נראות; סופר נשוי ומבוגר; קלף ''שליל''; עבודת יד; מעובד ללא תנאי; נכתבו בטהרת הגוף. 

צילום

 

 

 

  
הגהות 

שתי הגהות אנושיות + הגהה ממוחשבת

בתים                                   עור בהמה גסה; עור אחד; עורף שור; בתים פרודים לגמרי - עד התפר; תהליך ייבוש בתים ארוך; קווי בתים ישרים - עד התפר; ריבוע קציצה מדוייק (עד אחוז); ללא נקבים; גיד מפריד בין הבתים; גיד מפריד נראה (מכוונות); חללים עמוקים להכנסת הפרשיות כולן לתוך הקציצה; חללים רחבים להכנסה מרווחת וחלקה של הפרשיות לתוך הבתים;חורי תפירה קטנים; שי''ן בהוצאה ידנית (חק יריכות); צביעה איכותית; ללא חשש בכורות.
רצועות  

שחורות משני הצדדים - עבודת יד

אריזה 

קופסאות פלסטיק + שקית קטיפה המוכנסת לשקית ניילון קשיח.

אחריות 

תעודת אחריות שאינה מוגבלת בזמן לכל פגם שמקורו בייצור התפילין.

משלוח 

באמצעות דואר רשום ללא תוספת תשלום או שליח שיתאים את קשרי התפילין לראש המניח בתוספת תשלום.

סדנה 

בבית הלקוח 900 ש''ח. במשרדי מתניה תפילין הר חברון ללא תוספת תשלום.

בכל שאלה ובקשה השאירו פרטיכם:

  WhatsApp Skip to content